BHV cursus 1 dag

Klantenvertellen 9.310 (3491​ beoordelingen)

BHV’er worden? BHV cursus in 1 dag is voor deelnemers zonder geldige BHV certificaat. Dit is een basiscursus en is geschikt voor particulieren, ZZP’ers en werknemers van MKB bedrijven. Je hoeft geen EHBO diploma of andere ervaring te hebben om een BHV cursus in 1 dag te kunnen volgen; je leert bij 101BHV.nl alles in de praktijk gecombineerd met theoretische uitleg. Uiteraard met ondersteuning van een ervaren en gecertificeerde instructeur.

Ben jij voorbereid?

De BHV cursus duurt bij 101BHV.nl slechts 1 dag. In 1 dag worden alle onderwerpen behandeld die jij moet weten als toekomstige BHV’er. Zonder voorbereiding in 1 dag BHV’er worden door een praktijkgerichte BHV cursus van 101BHV.nl.

Met ruim 25 locaties in Nederland is er altijd een BHV cursus in de buurt. Meld je snel aan, zodat we Nederland een beetje veiliger maken.

In 1 dag

Locaties bij jou in de buurt

Duur1 dag
Tijd09:00 uur – 16:00 uur
VooropleidingGeen
NiveauBeginner
LesmateriaalIncl. lesboek en oefenmaterialen
ExamenGeen
CertificaatIncl. BHV certificaat + BHV pasje
Geldigheidsduur1 jaar
DagarrangementIncl. koffie/thee en lunch
Prijs199,- excl. BTW

Dagdeel 1: Eerste Hulp

 • benaderen van slachtoffer(s);
 • beoordelen van bewustzijn;
 • reanimeren met AED;
 • stabiele zijligging
 • verslikking
 • wat te doen bij botbreuken, verstuikingen en brandwonden
 • symptomen en handelen als BHV’er bij diverse ziektebeelden
 • behandeling van diverse letsels.

Dagdeel 2: Brand en ontruiming

 • de taken van de BHV’er;
 • melden van incidenten (intern en extern);
 • de rol van de professionele hulpverleners;
 • wanneer wel en wanneer niet blussen;
 • de gevaren en de blustechieken;
 • de werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen;
 • ontruimingsprocedures.

Na het volgen van een cursus BHV beschik jij over de basiskennis over BHV en weet jij wat je moet doen in geval van een ongeluk, brand en ontruiming. Je bent in staat eerste hulp te verlenen, reanimeren en weet hoe je een AED moet bedienen.

 • eerste hulp verlenen
 • reanimeren met en zonder AED
 • aanmelden als burgerhulpverlener
 • een beginnende brand blussen
 • een ontruiming starten en begeleiden

Aanmelden locatie en data

voor BHV cursus 1 dag


Praktische informatie

Alles wat je wilt weten over BHV cursus 1 dag

De versnelde basiscursus BHV kan gegeven worden door veel handelingen in praktijk te oefenen, gecombineerd met theorie en instructies van de instructeur. De handelingen van een BHV’er moeten automatisme worden en dit ga je alleen bereiken door regelmatig oefenen. Tijdens een interactieve cursusdag komen alle handelingen als BHV’er aan bod. Alle theoretische kennis ontvang je in een handige lesboek. Deze BHV cursus voldoet aan alle wet- en regelgeving van de Arbowet.

Rectangle 3

Veelgestelde vragen over BHV cursus 1 dag

We helpen je graag verder

 • Wat betekent BHV?

  De afkorting BHV betekent bedrijfshulpverlening. Dit is de hulp die wordt verleend bij incidenten van jouw bedrijf, die de gezondheid en de veiligheid van jou en jouw werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

  De BHV’ers zorgen ervoor dat schade en letsel zoveel mogelijk wordt beperkt en voorkomen. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Elke werkgever is verplicht om goed voorbereid te zijn op brand, ontruiming en ongevallen. De werkgever moet zich hierbij ondersteunen door deskundige bedrijfshulpverleners.

  Naast bedrijfshulpverlening, betekent BHV ook basishulpverlening en burgerhulpverlening.

 • Wat zegt de wet over BHV?

  De wet is duidelijk over BHV: elke werkgever moet zich laten bijstaan door een of meer werknemers die (door de werkgever) zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
  Dit staat in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Hierin staat ook dat bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige BHV cursus en uitrusting dat zij de taken van een BHV’er naar behoren kunnen vervullen.

 • Wat zijn de taken van een BHV’er

  Wat zijn de taken van een BHV’er? Het woord zegt het al: een bedrijfshulpverlener biedt eerste hulp bij een ongeval, brand of ontruiming totdat de professionele hulpdiensten het overnemen.

  De taken van een BHV’er volgens de Arbowet, artikel 15:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf en omgeving.

  Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood om klanten en werknemers in veiligheid te brengen. Zo weet een bedrijfshulpverlener wat hij  moet doen om alle aanwezigen veilig te evacueren en hoe hij moet handelen bij eerste hulp. Een bedrijfshulpverlener kan bijvoorbeeld reanimeren en verbanden aanleggen.

 • Hoeveel BHV’ers zijn er nodig

  Het is wettelijk niet vastgelegd hoeveel BHV’ers er aanwezig dienen te zijn in het bedrijf. Het bedrijf moet op basis van een RI&E het juiste aantal BHV’ers aanstellen. De Arbowet heeft alleen bepaald dat het bedrijf “voldoende BHV’ers” moet aanstellen, maar noemt geen aantallen. Het hangt van de risico’s in het bedrijf af, hoeveel BHV’ers er nodig zijn.

  De risico’s worden bepaalt door de RI&E. Voor “echte” arbeidsrisico’s zoals: Machineveiligheid, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting neem je op basis van de RI&E preventieve maatregelen. Helaas kun je niet voor alle risico’s maatregelen nemen, dit noemen we de restrisico’s. Het is wel mogelijk om deze risico’s af te dekken, dit doet de BHV’er. Het gaat dan namelijk om ongevallen, ontruiming en brand. Op basis van de restrisico’s stel je het aantal BHV’ers op die in noodsituaties alle medewerkers en personen in het gebouw, in veiligheid brengen.

  Er moet altijd één bedrijfshulpverlener aanwezig zijn in het bedrijf. Dit geldt ook voor ploegendiensten, bij overwerksituaties of als een deel van de medewerkers thuis werkt. In geval van nood kan een bedrijfshulpverlener die thuis werkt natuurlijk geen eerste hulp verlenen, zijn collega’s op een snelle manier naar een nooduitgang leiden of een brand blussen.

  Houd rekening met vakantie, ziekte en verlof
  Uit onderzoek is gebleken dat het vaak voor komt dat er in vakantieperiodes geen of niet genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Hier moet scherp op gelet worden, want de boete voor de afwezigheid van een bedrijfshulpverlener is €3.000,00 en dit kan bij herhaling zelfs oplopen tot €9.000,00.

 • Wat zijn de aandachtspunten voor BHV?

  Om de veiligheid op de werkvloer te vergroten zijn er een aantal aandachtspunten voor BHV.

  • Een BHV’er moet beschikken over de juiste BHV, EHBO en AED producten, bijvoorbeeld BHV hesjes.
  • Zorg ervoor dat BHV’ers één keer per jaar een BHV herhaling volgen.
  • Denk goed na over de spreiding en dekking van BHV’ers over verschillende afdelingen en locaties, zodat er in geval van nood altijd snel een BHV’er ter plaatse is.
  • Vrijwillige betrokkenheid is meestal effectiever dan het verplichten van medewerkers om bedrijfshulpverlener te worden.
  • Om een bedrijfshulpverlener te stimuleren kan het bedrijf hem/haar een vergoeding geven voor de extra BHV taken.